דיווח אירוע

נא לשלוח מייל ל [email protected]

נא לוודא שפנייתכם מכילה את הפרטים הבאים:

  • שם ופרטי התקשרות
  • אופי האירוע (פישינג, גניבת מידע, השחתה, קוד זדוני, וכד')
  • אנא צרפו פרטים טכניים ככל הניתן – סוגי חומרה/תוכנה, לוגים, כתובות IP וכו'